Hodila by sa aj vám dotácia na tepelné čerpadlo?

Vykurovanie a chladiace systémy

Tepelné čerpadlo predstavuje zariadenie, ktoré sa označuje aj ako revolučné vykurovacie zariadenie 21. storočia. Slúži na vykurovanie domácností a jeho nespornou výhodou je aj fakt, že v určitých prípadoch dokáže slúžiť aj ako klimatizácia. Vykurovacie tepelné čerpadlo funguje tak, že používa obnoviteľné zdroje energie na ústredné vykurovanie. Tepelné čerpadlá tiež slúžia aj ako zariadenia, vďaka ktorým domácností získavajú teplú úžitkovú vodu.

Princíp fungovania

Princíp, na akom tepelné čerpadlo funguje je známy viac než 100 rokov. Prvý človek, ktorý skonštruoval tepelné čerpadlo bol Aurel Stodola, ktorý je pôvodom zo Slovenska. Vykurovacie tepelné čerpadlo v súčasnosti funguje na základe využívania energie, ktorá sa nazýva aj nízkopotenciálové teplo, ktoré je voľne dostupné v našom bezprostrednom okolí. Najčastejšie sa za nízkopotenciálové teplo považuje voda, vzduch, zem alebo odpadové teplo. Výnimočnosť tepelných čerpadiel spočíva v tom, že svojou činnosťou neprispievajú k znečisťovaniu životného prostredia.

Vykurovanie pomocou tepelného čerpadla

Súvisiaci obrázokTepelné čerpadla v súčasnosti nájdeme približne v každej desiatej domácnosti. Nachádzajú sa nielen v nízkoenergetických stavbách a novostavbách, ale svoje uplatnenie našli aj v zrekonštruovaných priestoroch. Tepelné čerpadlo je však oproti ostatným vykurovacím zariadeniam finančne nákladnejšie. Existuje však dotácia na tepelné čerpadlo. Ak je dotácia na tepelné čerpadlo domácnosti udelená, znamená to, že domácnosť nemusí všetky obstarávacie náklady za toto zariadenie hradiť sama, ale vďaka zisku poukážky sa náklady zredukujú. Dotácia na tepelné čerpadlo dokáže v mnohých prípadoch náklady znížiť až o 1/3, čo predstavuje hranicu ceny, ktorá je porovnateľná s cenami za iné vykurovacie zariadenia.

V závislosti od využívania nízkopotenciálového tepla existujú tri základné typy tepelných čerpadiel – tepelné čerpadlo typu voda-voda, tepelné čerpadlo typu zem-voda alebo tepelné čerpadlo typu vzduch-voda. Na základe prevádzkovej teploty je možné tepelné čerpadlá rozdeliť na nízkotepelné alebo vysokotepelné.

Výhody tepelných čerpadiel

Tepelné čerpadlá majú oproti ostatným vykurovacím zariadeniam tri veľké výhody. Prvou výhodou je určite ich efektívnosť. Odhaduje sa, že oproti plynovým kotlom tepelné čerpadlá pracujú až o 30 % efektívnejšie. Po ich inštalácii si zariadenie nevyžaduje žiadne dodatočné investičné náklady a vynaložené financiensa vrátia približne do 5 rokov. Ďalšou výhodou je ekologickosť. Znižujú spotrebu fosílnych palív, pri svojej činnosti neprodukujú škodlivé emisie a sú ohľaduplné voči životnému prostrediu. Poslednou veľkou výhodou je to, že vznikla dotácia na tepelné čerpadlo, ktorá robí tieto zariadenia oveľa prístupnejšími. Je prínosom najmä pre tých, ktorí by svoju domácnosť chceli pomocou tepelných čerpadiel vykurovať.