Narábate s peniazmi správne?

Financie

So slovom finančné služby sa stretávame niekoľko krát za deň. Pod týmto slovom si vo väčšine prípadov vybavíme to, ako z nášho osobného bankového účtu dávame príkazy na úhradu účtov, ako platíme s platobnou kartou v obchode alebo ako sme sa dali poistiť pri výlete do zahraničia. Finančné služby sú dôverne známe každému z nás, avšak okrem spomenutých základných vecí, ktoré sa s týmto slovom každému z nás spájajú, majú finančné služby oveľa hlbší význam. Postupne sa stali našou neoddeliteľnou súčasťou.

Národné hospodárstvo sa skladá z troch základných sektorov. Finančné služby spadajú pod terciárny sektor, ktorý sa nazýva aj sektor služieb. Viacero ekonómov a odborníkov sa zhodne v názore, že finančné služby tvoria najdôležitejšiu časť jednotlivých ekonomík a svojim pôsobením dokážu vplývať na ekonomickú rovnováhu v danej krajine. Na finančnom trhu sa stretáva ponuka a dopyt po finančných službách. Na strane dopytu stoja záujemcovia o určitý finančný produkt. Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt moneyMôže sa jednať o podnikateľské subjekty, bežných občanov, vládu alebo neziskové organizácie, ktoré majú záujem o poistenie, úver, hypotéku, leasingové aktivity alebo o iné finančné produkty. Na strane ponuky stoja tí, ktorí finančné produkty ponúkajú a tí, ktorí sa snažia finančné produkty pretlačiť k tým, ktorí majú o ne záujem. Jedná sa napríklad o špecializované finančné spoločnosti, finančných poradcov alebo sprostredkovateľov. Spoločnosť Winners Group pôsobí na finančnom trhu jednak v pozícii finančného poradcu, ale aj sprostredkovateľa. Dobrou správou v prípade spoločnosti winners group ostáva to, že sa špecializuje na širokú oblasť finančných služieb, z toho dôvodu dokáže vyhovieť rôznym požiadavkám svojich klientov. Winners Group svoju ponuku služieb rozdeľuje na štyri základne typy – oblasť hypoték, realít, leasingu a poistenia. Spoločnosť teda svojou ponukou pokrýva značnú časť finančného trhu. Ako už bolo spomenuté, finančný trh je pre každú ekonomiku dôležitou súčasťou. Svojím pôsobením prepája všetky ostatné časti hospodárstva a od situácie na ňom je závislá celá ekonomika. Ak v ňom prevláda nestabilita, odrazí sa to na stabilite celej krajiny. Keďže svetová ekonomika je tvorená mnohými národnými ekonomikami, ak prevláda nestabilita finančného trhu jednej z tých najvýznamnejších, môže to mať negatívny vplyv na fungovanie svetovej ekonomiky ako celku. To je hlavným dôvodom, prečo sa mnohé vlády snažia svojou činnosťou finančný trh a jeho vývoj ovplyvňovať svojimi zásahmi. Finančný trh sa dokáže vo zvýšenej miere odraziť aj na životnej úrovni obyvateľstva.