Marketingova strategia je základným dokumentom podniku od ktorej sa následne odvíja marketingový plán a všetky marketingové aktivity.

Marketingová stratégia a jej príprava

Pevná marketingova strategia slúži ako kompas pre každú podnikateľskú činnosť, poskytuje jasný smer a plán rastu. Má zásadný význam, pretože zosúlaďuje ciele spoločnosti s požiadavkami trhu, identifikuje kľúčové demografické ukazovatele, optimalizuje prideľovanie zdrojov a pripravuje cestu k udržateľnej konkurenčnej výhode. Príprava marketingovej stratégie je dôkladný proces, ktorý zahŕňa dôkladný prieskum trhu, zohľadnenie vonkajších …

Motivácia zamestnancov

Ako správne motivovať zamestnancov ?

Snaha o vytvorenie efektívneho, produktívneho a harmonického pracovného prostredia často začína pochopením toho, ako správne motivovať zamestnancov. Nejde len o peňažné stimuly, ale aj o uznanie ich prínosu, podporu rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom a podporu pevných vzťahov medzi tímami. Cieľom tohto článku je poskytnúť vám jasné a komplexné spôsoby, ako správne …

Taxi Stupava

Prečo sa v Stupave oplatí použiť taxík ?

Taxíky sú už desaťročia neoddeliteľnou súčasťou nášho dopravného systému, ktorý je často prehliadaný ako luxus alebo považovaný za príliš drahý na každodenné používanie. Využívanie taxislužby však ponúka množstvo výhod, ktoré viac než ospravedlňujú jej cenu. V tomto článku sa budeme venovať tomu, prečo sa oplatí uvažovať o využití taxislužby pre vaše prepravné potreby, …

Výkup elektřiny

Pokud je elektřiny nadbytek, můžete ji prodat

V dnešním rychle se vyvíjejícím energetickém prostředí prochází koncepce výroby a spotřeby elektřiny pozoruhodnou proměnou. S tím, jak obnovitelné zdroje energie neustále získávají na popularitě a tradiční energetické sítě integrují nové technologie, se stále častěji objevuje možnost vyrábět přebytky elektřiny. Tato přebytečná energie však nemusí přijít nazmar ani zůstat nevyužita, protože se objevily

Které faktory ovlivňují výkupní cenu elektřiny ?

Dalším důležitým faktorem, který ovlivňuje nákupní cenu elektřiny, je poptávka po elektřině, která může kolísat v průběhu dne, roku a v závislosti na povětrnostních podmínkách. V období špičkové poptávky musí výrobci elektřiny zvýšit svůj výkon, aby uspokojili zvýšenou spotřebu, což obvykle znamená použití dražších výrobních technologií a vyšší provozní náklady. Tato zvýšená poptávka …

GDPR firma a osobné údaje zamestnancov

Zabezpečte kvalitnú ochranu osobných údajov pre vašu firmu!

Každá jedna existujúca spoločnosť alebo firma pracuje s určitým druhom údajov. Nové požiadavky, v oblasti ochrany osobných údajov sa úzko spojili azda s každou jednou firmou, ktorá podniká v akejkoľvek oblasti. Jedná sa o údajoch pracovníkov alebo na druhej strane klientov, o ktorých má firma údaje. V tomto prípade je gdpr naozaj dôležité

Danove priznanie Bratislava podľa zákona

Čo všetko sa spája s vlastníctvom nehnuteľnosti?

Hlavne tí, ktorí vlastnia určitú nehnuteľnosť vedia o tom, aké výhody z toho plynú. Nehnuteľnosti v súčasnej situácií predstavujú jednu z najlepších investícií. Vlastníctvo sa však nespája len so samými výhodami, ale aj s povinnosťami. Jednou z povinností vlastníka nehnuteľnosti je aj podať danove priznanie Bratislava. Čo si možno pod touto povinnosťou

Marketingovy plan firmy od externistu

Marketingový plán pre firmu a jeho dôležitosť

V súčasnosti sme svedkami toho, že sa na trhu dokážu udržať len tie firmy, ktoré venujú dostatočnú pozornosť svojim marketingovým aktivitám. Marketing sa jednoducho stal neoddeliteľnou súčasťou podnikania a v prípade, ak ste sa naň doteraz nezameriavali, mali by ste začať! Správne nastavená marketingová stratégia dokáže priniesť svoje ovocie. Marketingovy plan firmy predstavuje

Hedžové fondy na Slovensku a ich výhody

Hedžove fondy na Slovensku – alternatíva v investovaní

V súčasností je množstvo spôsobov, ako možno investovať. Môžete kúpiť akcie nejakej firmy, investovať do nehnuteľností alebo môžete zvoliť alternatívu – hedžove fondy. Hedžove fondy na Slovensku sa čoraz viac dostávajú do povedomia a ľudia volia aj túto formu investície. Niektorí si myslia, že sa moc nelíšia od tradičných fondov. Čo je ale