Paletové regály v minulosti a dnes

Skladovanie

Paletový regál predstavuje základ každého skladového priestoru. Používa sa všade tam, kde sa tovar alebo materiál skladuje alebo sa s ním manipuluje. Paletové regály predstavujú kovové riešenia, ktorých hlavným účelom je ukladanie euro paliet. Systém paletových regálov zabezpečuje ľahký prístup ku každej skladovanej palete. Palety sa obvykle ukladajú vedľa seba na dĺžku, prípadne na šírku v množstve 2 až 4 palety.

Paletové regály v minulosti

Prvé paletové regály pripomínali skôr konštrukcie, ktoré si každý vyrábal podľa svojich potrieb. V minulosti bolo obvyklé, že sa paletové regály šróbovali, čo bolo náročné nielen z hľadiska montáže, ale aj jej celkového času. Vďaka šróbovaniu však bolo náročne vykonať demontáž zariadenia a jeho prestavanie podľa potrieb, čo dalo podnet na vznik perforovaných stojanov, ktoré je v súčasnosti možné prestavať do požadovanej výšky.

Paletové regály v súčasnosti

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt paletové regálySúčasnosť ponúka viacero typov paletových regálov. Regály je možné prestavať do požadovanej výšky regálov podľa potrieb skladu. Problematickým sa však stáva, ak sa zákazník rozhodne montáž zariadenia vykonať od určitého výrobcu, avšak zaobstará si doplnky k paletovým regálom od iného. Výrobky od rozličných výrobcov v tomto prípade nie sú kompatibilné. Ponuka paletových regálov je naozaj rozsiahla. Paletové regály sa väčšinou konštruujú tak, aby dokázali uskladniť čo najviac paliet buď pozdĺž, alebo na seba. Optimálne množstvo paliet sú 2-4 palety. Súčasné paletové regály sú zhotovené z materiálov, ktoré dokážu udržať nadštandardnú tonáž tovaru uskladneného na paletách. Hmotnosť police je obvykle v rozmedzí od 2 000 do 3 000 kilogramov. Nosnosť pola sa pohybuje od 5 000 – 10 000 kilogramov.

Paletové regály predstavujú investíciu dostupnú každému. Považujú sa za skladovací prostriedok, ktorý je účinný a jeho obstarávacia cena nie je až taká vysoká. Výhodou paletových regálov je ich ľahká montáž a demontáž. Súčasné paletové systémy sú navrhnuté tak, aby sa dokázali veľmi ľahko prestavať na požadovanú veľkosť. Paletové regály sú v súčasnosti zariadením, ktoré nájdeme v takmer každom sklade po celom svete. Inštaláciou paletového regálu sa v sklade šetrí priestor, vďaka čomu dochádza aj k znižovaniu prevádzkových nákladov. Umožňujú tiež, aby bol skladovaný tovar bezpečne uložený a pri správnom označení dochádza aj k ľahšej orientácii v skladovom priestore. Paletové regály prestavujú flexibilné riešenie s pomerne malou investíciou. Paletové regály je možné nainštalovať jednostranne, ale aj dvojstranne, čo ich robí skutočne výnimočnými. Paletové regály prestavujú najbezpečnejšiu formu pre skladovanie alebo prekládku materiálu.