Servis kotlov

Servisné služby

Kotol predstavuje zariadenie, ktoré je určené na vykurovanie a ohrev teplej úžitkovej vody. Súčasné moderné kotly predstavujú oproti ich predchodcom zložitejšie zariadenia, ktoré dokážu správne fungovať už aj automatizovane. Tento proces je však závislý od druhu paliva, vďaka ktorému sú vykurovanie a teplá úžitková voda získavané. Podľa druhu paliva, pomocou ktorého je činnosť kotla zabezpečená ich možno rozdeliť nasledovne:

–          kotly plynové,

         kotly na drevo,

         kotly na tuhé palivo,

–          kotly na palety,

–          kotly elektrické,

–          kotly na biomasu,

         splyňovacie a kondenzačné kotly.

Uvedené možnosti však nepredstavujú všetko, pomocou čoho sa môžu domácnosti vykurovať. Oblasť s vykurovacou technikou neustále napreduje, čo sa podpísalo aj v príchode nových možností na trh.

Ak sa takéto zariadenia v domácnosti alebo v hospodárskom priestore nachádzajú, je potrebné zabezpečiť pravidelný servis kotlov. Kotly predstavujú zariadenia, ktoré musia mať vykonanú pravidelnú prehliadku minimálne jeden krát za rok. Pri takejto prehliadke servisný technik zisťuje, či zariadenie pracuje tak, ako má. Servis kotla však nemôže vykonávať len tak hocikto. Je potrebné, aby túto činnosť vykonávali autorizované osoby, ktoré sú na túto činnosť dostatočne vyškolené.

Servis kotlov väčšinou pozostáva z nasledovných činností:

–          kontrola prívodu plynu do zariadenia,

–          kontrola odvádzania spalín zo zariadenia,

–          kontrola do akej miery je zariadenie plynotesné,

–          kontrola hydraulickej časti kotla,

–          kontrola elektrickej časti kotla,

–          kontrola súčiastok kotla (kontrola horáka, výmenníka, ventilov a filtrov),

–          kontrola spaľovania,

–          kontrola emisných hodnôt,

–          celková kontrola stavu zariadenia.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt servis kotlovKotle predstavujú zariadenia, v ktorých dochádza spaľovaciemu procesu, počas ktorého sú na zariadenie vyvíjané vysoké povrchové teploty. Aj keď súčasné moderné vykurovacie zariadenia už dokážu zaznamenať priemerný časť prevádzky, na vyhodnotenie efektívnosti práce zariadenia je potrebné privolať servisného technika, ktorý dokáže zhodnotiť vyťaženosť zariadenia.

Servis kotlov sa odporúča vykonávať z viacerých dôvodov. Pri servisnej kontrole technik zisťuje, či zariadenie pracuje efektívne v súlade s bezpečnostnými predpismi. Majiteľ zariadenia si často krát neuvedomuje, že v prípade nesprávnej činnosti zariadenia dochádza k úniku plynu, spalín a tepla, čo sa môže negatívne odraziť vo viacerých oblastiach. Ak dochádza k úniku plynu, sú v ohrození života obyvatelia priestoru, ktorý kotol vykuruje. V prípade úniku spalín dochádza k znečisťovaniu životného prostredia. Ak sa jedná o únik tepla, majiteľovi zariadenia sa tvoria dodatočné (a úplne zbytočné) náklady na vykurovanie domácnosti. Ďalším dôvodom, prečo každoročne pristupovať ku pravidelnej revízii kotla je vystavenie servisného technika o absolvovaní každoročnej prehliadky. Ak kvôli nesprávnej činnosti kotla vznikne negatívna udalosť, vďaka dokladu o absolvovaní prehliadky si môže byť majiteľ istý, že mu poisťovňa preplatí náhradu škody.