Kondenzačné kotly a niekoľko dôležitých informácií z ich praktického využitia

Domácnosť, Technika a zariadenia, Vykurovanie a chladiace systémy

Práca kondenzačných kotlov by sa dala celkom určite označiť za efektívnejšiu v porovnaní s inými typmi kotlov a môže za to najmä lepšie využitie tepla. Klasické kotly so spaľovaním totižto prichádzajú o istú dávku tepla, ktorá v spalinách odchádza von z komína. Pri kondenzačných kotloch k takým stratám nedochádza, a tak je princíp ich fungovania o niečo sofistikovanejší. Kondenzačné kotly teda dokážu ušetriť náklady za energie a tie sa dokážu celkom pohodlne dostať na úroveň 10 – 15% oproti klasickým zariadeniam. Ak by sme sa však pozreli na porovnanie so staršími typmi kotlov, tak tu je rozdiel ešte badateľnejší a úspora energie predstavuje cca 30% v prospech kondenzačných kotlov.  

Kondenzačné kotly získavajú čoraz viac na popularite a môže za to najmä ich efektivita

Kondenzačné kotly od špičkového výrobcu
Komponenty kondenzačného kotla

Ich efektivita však pri vyššie uvedenom nekončí a sú schopné veľmi rýchlo upraviť veľkosť plameňa na horáku. Vďaka tomuto dokážu znižovať náklady na vykurovanie ešte intenzívnejšie. Poďme si však vysvetliť rozdiely medzi kondenzačnými kotlami a tými konvenčnými a nízkoteplotnými. Konvenčný variant kotla nepotrebuje ku svojej práci vodnú paru a skupenské teplo z nej pochádzajúce zo spalín. Následná strata v oblasti citeľného tepla je cca na úrovni 10%. Ďalším variantom kotlov sú nízkoteplotné a tie taktiež nepracujú s využitím skupenského tepla z vodnej pary, no strata tepla je pri nich nižšia. Môže za to najmä nižšia teplota spalín. Kondenzačné kotly predstavujú teda najefektívnejšiu variantu z troch spomínaných a pracujú s využitím skupenského tepla pochádzajúceho z vodnej pary. Týmto to však ani zďaleka nekončí a dokážu tiež využiť teplo pochádzajúce zo spalín. Práve na tomto je postavená efektivita kondenzačných kotlov. V klasickom plynovom kotly sú plameňom horáka ohrievané rúrky vo výmenníku a pomocou rozvodov je teplo rozvádzané do jednotlivých miestností. Pri kotloch pracujúcich na kondenzačnom princípe však voda prechádza výmenníkom dvakrát. Spaliny sú zároveň dochladzované a v tejto fáze tiež dochádza k uvoľňovaniu tepla pochádzajúceho zo spalín. Ak tápate v tom, či je možné tieto kotly použiť aj pre staršie nehnuteľnosti, tak ich pokojne môžete aplikovať aj do starších vykurovacích systémov pracujúcich s využitím radiátorov. Viac informácií získate na webovej stránke https://www.viessmann.sk/.