Záverečné práce ako písomná skúška študentov

Služby

Práve zaverecne prace predstavujú najväčšiu písomnú skúšku študentov na vysokej škole. Každý stupeň vysokej školy je potrebné zakončiť napísaním a obhájením záverečnej práce (bakalárska, diplomová, rigorózna). Napriek tomu, že rigorózna práca je najťažšia, najrozsiahlejšia a na najvyššej odbornej úrovni, študentom najčastejšie robí problém napísanie bakalárskej práce. Je to z dôvodu, že bakalárska práca je prvou záverečnou prácou a študenti nemajú žiadne skúseností s písaním záverečných prác. Nemajú možnosť teda čerpať zo svojich predchádzajúcich poznatkov, ako je tomu pri diplomovej alebo rigoróznej práci.

Rozsah záverečných prác

Rozsiahle zaverecne prace
Písanie záverečných prác

Každá záverečná práca má svoj vlastný rozsah. Pre bakalárske práce sa odporúča minimálny rozsah 30 normostrán (54 000 znakov vrátane medzier). Diplomové práce by mali mať minimálne 60 normostrán (108 000 znakov vrátane medzier) v 90% požiadavkách vysokých škôl. Iba 10% vysokých škôl vyžaduje len 50 normostrán (90 000 znakov vrátane medzier).

Písanie záverečných prác za peniaze

Mnoho študentov nedokáže si napísať záverečnú prácu samých. Iní sú príliš zaneprázdnení alebo leniví na písanie záverečnej práce. Našťastie existujú spoločnosti, ktoré tieto služby poskytujú. Písanie záverečných prác za peniaze je v súčasnosti bežne dostupnou službou, ktorá umožňuje študentom dokončiť školu i napriek tomu, že sami nedokázali alebo nechceli napísať záverečnú prácu.

Aká je cena za záverečné práce?

Cena záverečných prác pre 1. stupeň vysokých škôl, teda pre bakalárske práce je približne 400-500 eur. Cena za diplomové práce sa pohybuje v rozpätí od 720 do 900 eur. Cena rigoróznych prác sa pohybuje od 1400 do 1800 eur. Cena záverečných prác závisí od náročnosti témy, od počtu normostrán, od termínu dodania, náročnosti získavania zdrojov a pod. Čím vyššia je cena za napísanie záverečnej práce, tým je vyššia kvalita. Je potrebné sa vyvarovať lacnejším variantom, ako je hľadanie autorov svojej záverečnej práce na bazos.sk, bazar.sk, inzercia.sk, modrykonik.sk a pod. Existujú v súčasnosti firmy, ako Práce na mieru, ktoré poskytujú písanie podkladov záverečných prác takmer na kľúč. Študenti si musia podklady upraviť podľa seba, prípadne vložiť do školskej predlohy a pod.

Ako sa píšu záverečné práce

Na písanie záverečných prác študenti potrebujú získať dôveryhodné informácie z odbornej domácej a zahraničnej literatúry, teda z kníh, odborných časopisov, článkov, celkovo internetových zdrojov. Je zakázané používať zdroje ako je wikipedia.org, referaty.sk a podobné stránky, ktoré nie sú myšlienkami odborníkov z praxe. Študenti musia zároveň v praktickej časti realizovať vlastný výskum pomocou jednej z výskumných metód: metóda analýzy, metóda kazuistiky, výskumného dotazníka, osobného rozhovoru a iné. Na konci je potrebné vytvoriť záver práce.