Zapojenie rozvádzača v rodinnom dome prvý krok k príjemnému osvetleniu

Služby

Rozvodná skriňa v dome alebo v byte patrí k základným súčastiam každej takejto nehnuteľnosti. Možno ju označiť aj srdcom domu. Z nej je totiž napojený na elektriku celý dom alebo byt. Z rozvodnej skrine je ďalej ťahaná elektrika do jednotlivých miestností k elektrickým zásuvkách alebo svietidlám. A práve príjemným osvetlením nakoniec dosiahneme tú správnu atmosféru v dome, osvetlíme tie časti, či kúty, ktoré nevyhnutne potrebujeme alebo zabezpečíme príjemnú zrakovú pohodu. Preto na začiatku stavby rodinného domu pri riešení elektroinštalácií alebo rekonštrukcii, treba dbať na správne umiestnenie a zapojenie rozvádzača v rodinnom dome.  Nech už sme akokoľvek zdatní  alebo  v tomto prípade akokoľvek odvážni, nikdy netreba riešiť zapojenie rozvádzača v rodinnom dome vo vlastnej réžii. Naopak. Túto činnosť treba vždy ponechať profesionálom.

Rozdelenie rozvodov v dome a umiestnenie rozvádzača

Zapojenie rozvádzača v rodinnom dome pred kolaudáciou
Umiestnenie a zapojenie rozvádzača v rodinnom dome

Rozvody v dome sú tvorené z 3 častí. Z prípojkovej skrine, elektromerového rozvádzača a domového rozvádzača. Prípojková skriňa je hlavné pripojenie. Do tejto skrine nesme užívateľ zasahovať. Elektromerový rozvádzač je medzičlánkom medzi prípojkovou skriňou a domovým rozvádzačom. Ten je v správe distribučnej siete, takže užívateľ taktiež nie je kompetentný do neho akýmkoľvek spôsobom zasahovať. No a domový rozvádzač je umiestnený v rozvodnej skrini  a údržba a obsluha je výlučne v kompetencii užívateľa. Aj keď v tomto prípade tiež radšej elektrikára.  Zapojenie rozvádzača v rodinnom dome je pri novostavbách popísané v príslušnej projektovej dokumentácii. Aj z hľadiska umiestnenia platí niekoľko pravidiel. V prvom rade musí byť priestor pred rozvádzačom trvalo voľný, musí byť pred ním rovná plocha aby bola jednoduchá možnosť zásahu. Rozvádzač sa  nesmie  umiestňovať do   vstavaných skríň, na schodištia a na iné ťažšie prístupné miesta.  V starších rodinných domoch sa rozvádzače umiestňovali nad dverami vo vstupnej chodbe alebo pred dverami. Umiestnenie pred dverami nie je vyhovujúce vzhľadom k poveternostným podmienkam. V prípade rekonštrukcie elektroinštalácií sa  montuje na to isté miesto. V novostavbách je väčšinou riešený v technickej miestnosti. Teda v miestnosti spolu s kotlom na kúrenie, bojlerom a podobne.

Zapojenie rozvádzača v rodinnom dome nechajte skúsenému elektrikárovi

Zostavenie a zapojenie rozvádzača v rodinnom dome  je výlučnej v réžii skúseného elektrikára.  Teda osoba, ktorá má príslušné vzdelanie a prax v danom odbore. V inom prípade by ste sa vystavovali reálnemu riziku zásahu elektrickým prúdom,  požiarom, vyhoreniu elektrických spotrebičov a podobne. Viac informácií o zapojení rozvádzača získate na: https://www.i-elektrikar.sk/