Výživa zvierat v ekologickom poľnohospodárstve, čo je dovolené a čo nie?

Zvieratá

Výživa zvierat je vždy zaujímavá téma, ktorá prináša plno otázok. O to viac ak sa jedná o výživu zvierat v ekologickom poľnohospodárstve, na ktoré sa dnes kladie taký veľký dôraz. Každého uvedomelého človeka by malo zaujímať čím kŕmia hospodárske zvieratá. Dôležitým faktom je aj v akých podmienkach tieto tvory žijú. Aj výživa zvierat aj spôsob ich života výrazne vplývajú na ich mäso aj na mlieko a vajcia, ktoré od nich máme. Povieme si o tejto dôležitej téme niečo viac, aby ste v nej boli aj vy ako doma.  

Výživa zvierat v ekologickom poľnohospodárstve a jej prínos  

Výživa zvierat podľa hmotnosti
Faktory ovplyvňujúce výživu zvierat

V ekologickom poľnohospodárstve majú všetky prežúvavce, hydina, ale aj ošípané odlišnú výživu zvierat ako je to štandardom v tých neekologických. Všade okolo nás vidíme snahu ľudstva zlepšovať podmienky pre náš život. Ekologické zmýšľanie je nám blízke a na našej planéte a jej osude sa podieľame vo veľkej miere. Vo všetkých oblastiach života sa pokúšame o snahu zmeniť zaužívané postupy a metódy na tie, ktoré našu prírodu zaťažujú čo najmenej. A tak sa nikto nečuduje, že už dlhšiu dobu prichádzajú zmeny aj vo výžive zvierat v ekologickom poľnohospodárstve. Poľnohospodárstvo sa vo veľkej miere mení na to ekologickejšie, v niektorých štátoch sveta je to viditeľnejšie niekde o niečo menej. Sú však stanovené určité zásady ako má vyzerať výživa zvierat, aby bola zaradená do tej ekologickej. Výrobky aj mäso z nich sú viditeľne na vyššej úrovni a často sa vyrovnajú aj domácim chovom.  Na to, aby farmy patrili do ekologického poľnohospodárstva musia spĺňať viacero podmienok. Pre všetky druhy prežúvavcov medzi ktoré patria napríklad kravy, ovce a kozy musia aspoň na 150 dní v roku zabezpečiť prístup na pastvu, kde budú mať dostatok čerstvej potravy. Pri hydine by mali taktiež zabezpečiť výbeh na dostatočný čas, a časť potravy musí byť vždy v čerstvom stave. V niektorých vyspelejších a uvedomelejších farmách majú zabezpečený voľný pohyb aj ošípané. Ak to nie je možné zabezpečiť dostávajú aspoň lepšiu čerstvú stravu, naklíčené obilniny a okopaniny. Pre viac informácií kliknite na webovú stránku https://www.vetagro.sk/.