Súkromná gynekologická klinika Bratislava a dôvody na jej návštevu

Zdravie a výživa

Súkromná gynekologická klinika Bratislava je medzi pacientkami čoraz viac obľúbená. Dôvodov je niekoľko, no tými zásadnými prečo sa ženy rozhodujú práve pre návštevu súkromnej gynekologickej kliniky v Bratislave sú kratšie čakacie doby na vyšetrenie v porovnaní s ostatnými ordináciami a taktiež profesionálny prístup lekárov a personálu. Pacientky navštevujú súkromnú gynekologickú kliniku v Bratislave kvôli rôznym vyšetreniach a konzultovaniu širokého spektra otázok. Uveďme si preto niektoré z tých zásadných, ale tiež menej frekventovaných dôvodov. 

Súkromná gynekologická klinika Bratislava je vyhľadávaná najmä kvôli profesionálnemu prístupu 

Súkromná gynekologická klinika Bratislava vám poradí v tehotenstve
Bezproblémové tehotenstvo v súkromnej gynekologickej klinike

Ako prvý dôvod návštevy súkromnej gynekologickej kliniky v Bratislave uvedieme zápal krčka maternice a pri ňom je sprievodným javom neraz i zápal pošvy. Ako jasný prejav tohto zápalu možno označiť opuch krčka a ten pomerne často počas vyšetrenia začne pri kontakte krvácať. Tento kontakt je navyše sprevádzaný pomerne výraznou reakciou pacientky. V závislosti od typu infekcie a jej pôvodcu ďalej dochádza k viacerým formám patologického výtoku. Pri diagnostikovaní tejto infekcie samozrejme ošetrujúci lekár gynekologickej kliniky realizuje odber špeciálnej i klasickej kultivácie. Dôvodom je jasná identifikácia patogénu, na základe čoho je pacientke nasadená absolútna alebo lokálna liečba formou antibiotík. Jedným z najčastejších dôvodov, prečo je zo strany pacientky zvolená práve súkromná gynekologická kliniky v Bratislave je konzultovanie či predpísanie antikoncepcie. Za jednu z jej najčastejších foriem možno označiť vnútromaternicové teliesko a to je zo strany lekárov odporúčané najmä tým pacientkam, ktoré už rodili a neplánujú otehotnieť opätovne. Jedinou funkciou vnútromaternicového telieska však nie je len zabránenie počatiu, ale taktiež dokáže veľmi dobre redukovať krvácanie v rámci menštruácie. Teliesko je v praxi aplikované v dvoch variantoch. Prvým z nich je nehormonálny, ktorý sa okrem iného skladá aj z medi, zlata alebo striebra. Dôvodom prítomnosti niektorého z uvedených kovov je predovšetkým fakt, že dokážu oplodnenému vajíčku pomerne spoľahlivo zabrániť v uhniezdení sa. Taktiež predstavuje prekážku pre spermie po mechanickej stránke. Druhým zo spomínaných variantov je hormonálne vnútromaternicové teliesko, ktoré spôsobuje atrofiu žliazok sliznice a taktiež významným spôsobom dochádza k rastu sliznice endometria. Tento typ telieska jasne preukazuje omnoho nižšiu početnosť mimomaternicového tehotenstva a tiež znížené riziko rôznych zápalových ochorení.  

Viac informácií sa dočítate na internetovej stránke https://www.womancare.eu/.