Strešné okná a zopár podstatných informácií pre ich bezproblémovú montáž

Stavebníctvo

Montáž strešných okien nemusí byť pre každého majiteľa rodinného domu hračkou a práve kvôli tomu vám prinášame zopár rad, ktoré vám poskytnú dôležité vodítko v rámci ich osadenia. Proces montáže strešných okien nie je sám o sebe ničím zložitým. Bez potrebných skúseností sa však do neho radšej nepúšťajte a rozhodne to nechajte na odborníkov. Strešné okná a ich rám teda musia byť dokonale upevnené a k tomuto účelu sa používajú montážne uholníky. Pripevnenie rámu okna na strešnú konštrukciu nie je vďaka strešným latám zabezpečené dostatočne a z tohto dôvodu je nutná úprava krovu. Najčastejšie teda dochádza k použitiu príložky alebo výmeny a spevnenie je zabezpečené pomocou dlhých skrutiek, ktoré spevňujú rám okna.  

Strešné okná a ich montáž je špecifickou aktivitou, pri ktorej musíme mať dostatok poznatkov

Strešné okná v rôznych tvaroch
Veľkosti strešných okien

Úplnou nevyhnutnosťou je montáž izolácií a fólií pod rám strešných okien. Ako prvú spomenieme poistnú hydroizoláciu a podstrešnú fóliu, ktorá musí byť napojená na rám okna dostatočne kvalitne. Plní totižto 2 veľmi dôležité úlohy a tou prvou je odtekanie zrážkovej vody, pričom spomínané komponenty musia byť samozrejme doplnené o odvodňovací žliabok. Tou druhou je teda ochrana tepelnej izolácie v okolí okna a tu dbá o zabezpečenie suchého prostredia. V minulosti sa spomínaná fólia nie vždy montovala a rám strešných okien teda nebol dokonale zaizolovaný. Ako ďalšie komponenty pre strešné okná spomenieme tepelnú izoláciu a parotesniacu fóliu. Ich špecifickou vlastnosťou je to, že prípadné nedokonalosti v montáži a nerešpektovanie rôznych zásad v tomto procese sa prejaví až v zimných mesiacoch. Prejavom je teda zvýšená kondenzácia vlhkosti vo vzduchu a tá je prítomná v konštrukcii strechy. Pozor by sme si mali dávať predovšetkým na nedostatočne realizované zateplenie okna a nedostatočné napájanie parotesniacej fólie na okenný rám. Toto však nie sú ani zďaleka jediné chyby, ktoré spôsobujú komplikácie v oblasti strešných okien. Dôležité je tiež dávať pozor na bezchybnú pokládku strešnej krytiny. Strešné okná patria do skupiny najviac disponovaných častí strechy. Ich montáž by mala byť na profesionálnej úrovni vychádzajúcej z dostatočných znalostí a skúsenosti. V opačnom prípade je v hre nákladné odstraňovanie problému, ktorému sa predsa každý z nás chce vyhnúť. Viac o strešných oknách nájdete na webovej stránke https://zivotpodstrechou.sk.