Slnečné kolektory na výrobu elektrickej energie ako súčasť solárneho systému

Technika a zariadenia

Slnko je nevyčerpateľným zdrojom energie. Bez slnka by nebol možný život na zemi. V súčasnosti čoraz viac obyvateľov investovalo do kúpy solárnych kolektorov, ktoré premenia slnečnú energiu na zdroj tepla, pomocou ktorého je možné jednoducho zohrievať vodu a tak pripravovať teplú úžitkovú vodu prípadne energiu odovzdávať aj do elektrickej siete. Tento druh energie je ekologický ale aj finančne zaujímavý. Podľa výpočtov pri dobrom naprojektovaní celého systému sa vstupná investícia pri priemernej štvorčlennej rodine vráti v priebehu siedmich rokov. Slnečné kolektory na výrobu elektrickej energie je potrebné do celého systému zaradiť kvalifikovanými odborníkmi. Je mimoriadne dôležité celý systém naprojektovať a až následne zakúpiť a uviesť do praxe. Slnečné kolektory na výrobu elektrickej energie sú v predaji rôzne. Možno ich rozdeliť podľa kvality, typu aj ceny.

Ako celý systém reálne funguje?

Moderné slnečné kolektory na výrobu elektrickej energie
Likvidácia slnečných kolektorov na výrobu elektrickej energie

Ako to funguje? Každý slnečný kolektor na výrobu elektrickej energie obsahuje absorbér. Na tomto absorbéry sa zachytáva slnečné žiarenie, ktoré potom ohrieva teplonosné médium, ktoré je v systéme rúrok v kolektore. Naakumulovaná energia je ďalej odovzdávaná zohriatej vode vo výmenníku. Súčasťou systému je aj expanzná nádrž, ktorá udržiava rovnomerný tlak, či obehové čerpadlo s elektronickým ovládaním. Podľa druhu vyhotovenia sa slnečné kolektory delia na ploché a trubicové.  Pred samotnou návštevou  projektanta či odbornej firmy je veľmi dôležité objasniť si predstavu akým spôsobom bude solárna energia využívaná. Podľa toho následne bude nakreslený celý projekt. Solárny systém je možné využiť na prípravu teplej vody, ako podporu vykurovania budov hlavne v jarnom a jesennom období,  na ohrev vody v bazéne. Pri ohreve bazénovej vody ide o jednoduchý systém, pri ktorom sú slnečné kolektory napojené priamo na okruh filtračného zariadenia bazéna. Počas zimnej sezóny, keď sa bazén nepoužíva je voda z kolektorového okruhu zvyčajne vypúšťaná. Slnečné kolektory na výrobu elektrickej energie, ktoré sú súčasťou solárneho systému sú našou budúcnosťou. Šetria životné prostredie aj peňaženku. Je to investícia, ktorá sa vráti v priebehu niekoľkých rokov. Pre získanie viac informácií o tejto problematike navštívte nasledujúcu internetovú adresu: https://rightsolar.sk/