S akými škodcami sa stretáva pšenica?

Poľnohospodárstvo

Na tvrdení, že niekoľko posledných zím na Slovensku bolo pomerne teplých, sa zhodneme zrejme všetci. Ak sa tieto teploty spoja s nízkym objemom zrážok, tak podmienky na pestovanie pšenice sa výrazne komplikujú. Dôvodom je najmä fakt, že takéto počasie predstavuje pozitívne prostredie pre škodcov páchajúcich škody na pšenici, v dôsledku čoho klesá aj objem úrody. Teplo a sucho sú ideálnymi podmienkami pre škodcov ako hraboše, bzdochy, chrústovce alebo kohútiky. Spomínané druhy sa teda premnožili a s týmito komplikáciami sa pšenica borí v súčasnosti asi najviac.  

Pšenica a čo znižuje úrodnosť tejto plodiny 

Škodci a pšenica
Nástrahy, ktoré ničia pšenicu

Problémom býva v jarnom období najmä výskyt kohútikov a ich výskyt má v uplynulých rokoch stúpajúcu tendenciu. Reč je najmä o kohútikovi pestrom a modrom. Najčastejší výskyt tohto druhu škodcov býva od polovice apríla do začiatku mája a v tomto období je zaznamenaný nálet imága na pšenicu. Škodcovia majú v tomto vývojovom štádiu tendenciu vyhrýzť tenký prúžok medzi žilkami a následne sa pária. Samičky ďalej kladú vajíčka v priestore vrchnej strany listov samostatne alebo v skupinách 2 až 7 vajíčok. Nie je ničím výnimočným, že larvy a imága zničia celé listy, v dôsledku čoho rastliny pšenice hynú. V kalamitných rokoch môže byť situácia vyhrotená až do takej miery, že úroda tejto veľmi rozšírenej hospodárskej plodiny je nižšia o 25 až 50%. Ďalším pomerne rozšíreným škodcom sú chrústovce a medzi najviac rozšírené formy radíme chrústovca škvrnitého, obilného či pšeničného. Aj chrústovcom napomáha k premnoženiu miernejšia zima a teplé počasie. Najvyšší výskyt tohto typu škodcu je zaznamenaný po niekoľkých teplejších zimách nasledujúcich za sebou. Naopak, keď je v niektorom z rokov zaznamenaná vyššia intenzita zrážok, tak populácia škodcu v značnej miere klesá. Larvy obľubujú oblasti bohaté na černozem, naopak vlhká a ťažká pôda je pre nich neprijateľná. Populácia chrústovcov značne narastá, ak je pšenica na konkrétnom mieste pestovaná viac rokov za sebou. Ak chcete proti škodcovi bojovať prirodzenou cestou, tak nápomocnými vám budú rôzne druhy vtáctva, krtko a viaceré druhy entomopatogénnych húb, ktoré dokážu celkom určite počas priaznivého počasia zničiť až 70% z populácie tohto druhu škodcu. Pre viac informácií kliknite na internetovú stránku http://www.osivo.sk/.