Lízing od Winners Group

Financie

Súčasťou finančného trhu je aj poisťovníctvo ako jeho samostatná časť. Aj keď súčasný poistný trh je pomerne vyspelý, nebolo to tak vždy. Poisťovníctvo má svoj pôvod zakorenený už v období pred našim letopočtom. Vznik poisťovníctva je spojený s neistotou. Ľudia si neboli istí tým, čo môže budúcnosť priniesť, preto si začali jednotlivé riziká uvedomovať. Aj keď sa snažili ich odstrániť, nie vždy sa to podarilo a z toho dôvodu sa ich snažili aspoň eliminovať. A práve snaha chrániť sa je úzko spätá so základmi poisťovníctva. Najstaršie poistné vzťahy boli postavené na rovnakom princípe ako tie súčasné – princíp solidarity. Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt financieVznik poisťovníctva ako samostatnej časti národného hospodárstva možno priradiť do obdobia od 16.  až do 18. storočia. Moderné poisťovníctvo, aké je známe aj v súčasnosti, má svoje počiatky približne na začiatku 17. storočia a je úzko späté s krajinou, v ktorej vzniklo – Anglickom. V tomto období bol veľmi populárny námorný obchod, z toho dôvodu sa v jednej londýnskej kaviarni stretávali majitelia lodí a samotní obchodníci, aby medzi sebou uzatvárali obchody. Makléri, ktorí mali v tom období na starosti poisťovanie plavidiel aj s nákladom sa osobitne stretávali s obchodníkmi a na papier vyčíslovali, aká hodnota majetku má byť poistená. Obchodníci zase spísali, do akej sumy sú ochotní maklérovi za majetok ručiť. Následne makléri vyčíslili hodnotu, ktorú musel klient upisovateľovi splatiť.

Neskôr sa objavilo aj „zodpovedné poistenie“. Toto poistenie je spájané s Francúzskom, pričom išlo o poistenie zodpovednosti za škody, ktoré vznikli v dôsledku prevádzky konského záprahu. Tento typ poistenia však predstavoval prvotný „prototyp“ tohto typu poistenia. Jeho rozmach sa datuje do obdobia 19. storočia a je spätý s rozvojom dopravy.

Dnes už existujú viaceré typy poistení. Každé z nich má však svoje korene už v dávnej minulosti. Poistením sa zaoberajú nielen špecializované inštitúcie, nazývané poisťovne, ale je predmetom rozličných vzťahov medzi sprostredkovateľom a klientom. Na finančnom trhu dnes vystupujú špecialisti, ktorí sa nazývajú finanční sprostredkovatelia. Ich hlavnou úlohou je na základe žiadosti svojho klienta sprostredkovať určitý typ poistenia, o ktorý ma klient záujem. Finanční sprostredkovatelia majú väčšinou vytvorené úzke vzťahy s rozličnými finančnými inštitúciami a poisťovňami, ktoré sa špecializujú buď na jeden typ poistenia (napríklad zdravotné poistenie), alebo ponúkajú širokú paletu poistných produktov. Takouto inštitúciou, zaoberajúcou sa poistným sprostredkovaním, je aj spoločnosť Winners Group. Spoločnosť winners group sa zameriava na rozličné druhy poistenia. Okrem poisťovníctva sa spoločnosť Winners Group venuje aj oblasti sprostredkovania hypoték, realít a leasingu.