Krtkovanie v Bratislave – spriechodnenie kanalizácie a diagnostika kanalizačných potrubí

Domácnosť, Služby

Máte problém s kanalizáciou? Alebo ste kúpili staršiu nehnuteľnosť a chcete vedieť v akom stave je kanalizačné potrubie? Tak presne pre vás je tu krtkovanie Bratislava. Krtkovanie je čistenie odpadového potrubia dvomi rôznymi spôsobmi: vysokotlakový čistením a elektromechanickým čistením. Prostredníctvom špeciálnych trysiek vyčistí kanalizačné potrubie a vráti mu pôvodnú priechodnosť. Okrem toho realizuje aj diagnostiku kanalizačného potrubia prostredníctvom špeciálnych kamier alebo sondy. Okrem toho sa krtkovanie používa aj na diagnostiku komínov a iných zariadení s ťažkým prístupom, na čistenie hrobov, plotov, fasád, striech, áut, grafitov a podobne. Krtkovanie vykonávajú odborní pracovníci, školení na vykonávanie týchto činností.

Vysokotlakové a elektromechanické čistenie

Odborné krtkovanie Bratislava
Význam krtkovania v Bratislave

Krtkovanie Bratislava sa vysokotlakovým čistením vykonáva prostredníctvom zariadenia s vysokým tlakom vody a použitím rôznych druhov trysiek . Vďaka nemu je 100% ekologické. Je najčastejšie používaným spôsobom. Prebieha vložením trysiek do kanalizačného potrubia a pustením vysokého tlaku vody, takýmto spôsobom sú odstránené všetky nánosy a nečistoty z potrubia. Ďalším spôsobom je elektromechanické čistenie. To sa využíva všade tam, kde nie je možné použiť vysokotlakové čistenie. Elektromechanické čistenie je riešené rotáciou špirály a príslušného nadstavca. V prípade, že nechcete čakať na havarijnú udalosť pri upchatí potrubia, je možné využiť diagnostiku potrubia. Využíva sa aj na zistenie v ktorej časti kanalizačného potrubia je poškodenie. Takýmto spôsobom je možné veľmi jednoducho vymeniť len poškodenú časť bez toho aby bolo rozkopané a odkryté celé kanalizačné potrubie.

Diagnostika kanalizačného potrubia

Diagnostika prebieha prostredníctvom špeciálnych kamier, ktoré sú vložené do kanalizačného potrubia. Záznam z kamery je ukladaný vo formáte MP4, je možné ho opakovane prehrať. Takýmto spôsobom je možné zistiť stav kanalizačného potrubia. Ďalším spôsobom, ktorý sa využíva hlavne pri väčšom potrubí je diagnostika prostredníctvom sondy. Sonda je vložená do kanalizačného potrubia, vysiela signál a pracovník na povrchu prostredníctvom zmývateľného spreja značí miesta kde sa nachádza, kde je poškodenie. Týmto spôsobom sa určí kadiaľ kanalizačné potrubie ide a prípadné vady. Po vykonanej diagnostike sa vypracuje správa o stave potrubia, priloží záznam. Pre viac informácií o krtkovaní Bratislava zistíte po navštívení nasledujúcej stránky https://www.top-krtkovanie.sk/. Pri havarijných situáciách je služba dostupná non-stop.