Izolácia základov prvý krok k bývaniu bez plesní

Služby, Stavebníctvo

V prípade, že už dlhšie vlastníte staršiu nehnuteľnosť alebo takú idete kúpiť, príde na rad aj otázka rekonštrukcie. A práve s celkovou rekonštrukciou súvisí aj zateplenie celej budovy a izolácia základov. Samozrejme,  izoláciu základov treba riešiť aj v prípade, že staviate nový dom. Vlastne v tomto prípade začínate práve týmto úkonom. Suterénne alebo aj pivničné priestory využívame rôznymi spôsobmi. V týchto priestoroch býva veľakrát letná kuchyňa, kotolňa, pivnica na skladovanie zeleniny či zaváranín, práčovňa, sušiareň a podobne.  Momentálne je na trhu niekoľko druhov a spôsobov izolácie základov. Všetky majú spoločné 2 funkcie a to tepelná izolácia a izolácia proti vode a zemnej vlhkosti. V minulosti sa pri výstavbe nehnuteľnosti nepoužívala vždy izolácia. Potom sa veľa krát stáva, že sa znižuje úžitkovosť domu, v pivničných priestoroch sa objavujú plesne, opadáva maľovka, omietka a nehnuteľnosť takto stráca svoju hodnotu, čo je však horšie, pobyt v takýchto priestoroch nie je prospešný zdraviu.  

Hydroizolácie základov

Izolácia základov je veľmi podstatná
Realizácia izolácie základov

Ako už bolo prv spomenuté, existuje mnoho spôsobov izolácie základov. Pri hydroizoláciách proti vode a zemnej vlhkosti je možné nehnuteľnosť izolovať   kryštalickou, povlakovou alebo izoláciou vodotesného betónu. V súčasnosti sa najčastejšie používa povlaková hydroizolácia. Realizuje sa formou striekanej hydroizolačnej hmoty, náterovou stierkovou hmotou alebo použitím hydroizolačných pásov alebo fólií. Pri tomto type hydroizolácie je dôležité rozlišovať o akú vlhkosť ide. Teda či je to vlhkosť zo stekajúcej vody alebo zemná vlhkosť. Po správnej aplikácii izolácie je potrebné naniesť krycie vrstvy. Ak sa následne bude zasýpať hlinou, je nevyhnutné použiť nopovú fóliu pôsobiacu tiež ako izolant či už pred vlhkosťou alebo rôznymi škodcami.

Realizácia izolácie základov

Bez ohľadu na to akú izoláciu zvolíte, je nesmierne dôležitý spôsob jej realizácie. Izolácia základov musí byť zhotovená kvalitne. Ak nie je toto pravidlo splnené, následkom budú len zle investované peniaze, opakované presakovanie vody, vlhnutie múrov, tvorba plesní, vlhnutie vnútorného vybavenia v interiéri a podobne, čo má za následok rôzne zdravotné riziká. Ak zvažujete izoláciu základov, dobrý výber spoločnosti, ktorý vám túto prácu odborne vykoná je kľúčový.  Niektoré firmy ponúkajú aj odborné konzultácie na mieste, pri ktorých posúdia daný priestor a navrhnú najvhodnejší spôsob izolácie, vypracujú cenovú ponuku. Pre viac informácií kliknite na: https://www.naj-zateplenie.sk/