Dôležitosť finančnej gramotnosti rapídne narastá

Financie

Finančná gramotnosť je v súčasnosti veľkou debatou medzi ľuďmi. Každý by mal byť dostatočne finančne gramotný na to aby dokázal poriadne obhospodárovať svoje financie. Nikto nechce zbytočne prichádzať o svoje ťažko ušetrené úspory. Keď si ľudia sami nedokážu poradiť ako vynakladať so svojimi financiami, pomôcť im pri tom dokáže spoločnosť Winners Group. Pomôcť dokážu vo všetkých oblastiach čo sa financií týka. Pokiaľ sa v rodine rozhoduje aké poistenie si vybrať pri nákupe nového auta, aj v tejto situácii dokáže pomôcť winners group. A nielen vtedy, ešte pred tým ako sa rozhoduje aké auto sa bude kupovať, je potrebné sa rozhodnúť akým spôsobom sa bude nákup financovať. Je dôležité sa rozhodnúť či sa nákup bude platiť z úspor, formou lízingu alebo úveru. Winners Group je pri týchto rozhodnutiach veľmi nápomocné. Je dôležité vidieť výhody a nevýhody každej formy financovania. Napríklad je dobré si uvedomiť výhodnosť lízingu v tom, že je výborne dostupný a nie je ani administratívne náročný. Ďalej môže byť výhoda, že na lízing môžu siahnuť aj menej bonitní klienti ako na úver.  Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt financeNa druhej strane nevýhodou môže byť, že auto na ktoré si zoberieme lízing reálne nevlastníme. Ďalšou nevýhodou je aj zväčša vyššia cena. Na druhej strane výhodou kúpi auta na úver je vlastníctvo vozidla od začiatku. Taktiež môžeme považovať za výhodu, že u úveru nie je na rozdiel od lízingu stanovená minimálna doba splácania. Môže to byť dokonca aj šesť mesiacov. Ďalej je dobré, že úver je možné splatiť aj predčasne, a to bez sankcií. Vďaka tomu, že si osoba úver vybavuje s finančnou inštitúciou úver samostatne, samostatne si vybavuje aj poistné udalosti  a môže si zjednať aj lepšie poistné. Pokiaľ si auto zriaďuje podnikateľ na podnikateľské účely, výhodou sú aj daňové odpisy. Treba si však uvedomiť aj nevýhody úveru ktorými sú napríklad potrebná vyššia bonita klienta a jej dôkladné overovanie. Taktiež okrem splátok úveru musí každý počítať aj s vyššími poplatkami za zriadenie a vedenie účtu. Najideálnejšou situáciou by zrejme bolo keby si každý mohol dovoliť nákup vozidla či čohokoľvek iného bez potreby lízingu alebo úveru. Financovanie z vlastných úspor sa javí ako najjednoduchšia voľba. Aj keď aj nad tým sa dá premýšľať, pretože pri vyššej inflácii hodnota peňazí klesá a úver je lacnejšou variantou ako vlastné financovanie. S týmto náročným rozhodovaním nám Winners Group dokáže jednoducho pomôcť. Pri takýchto rozhodnutiach je dobré zvážiť niekoľko variant, a preto je odborný názor vždy veľkým plusom a potrebnou pomocou.