Amslerova mriežka je jedným z účinných diagnostických nástrojov

Zdravie a výživa

Problémy so zrakom má čoraz viac a viac ľudí. Mnohí však tomu nevenujú pozornosť, čo je chyba. Postupom času sa totiž jemný defekt môže zmeniť na vážnu chorobu oka, ktorá vám už dokonalý zrak nevráti. Amslerova mriežka je diagnostický nástroj, ktorý dokáže veľmi efektívne rozpoznať, či má človek problém so zrakom alebo nie. Využíva sa pri diagnostike ochorení, ako je napríklad vekom podmienená makulárna degenerácia (VPMD). Zrak je niečo, čo by sme si mali všetci vážiť, tak problémy s ním rozhodne nepodceňujte. Pokiaľ sa vám zdá, že váš zrak už nie je taký ostrý, vyhľadajte odborníka. Poďme sa však teraz pozrieť na to, čo sa skrýva za Amslerovou mriežkou. 

Ochorenie VPMD a Amslerova mriežka

Amslerova mriežka ako nástroj vyšetrenia
Test s Amslerovou mriežkou

Ochorenie VPMD je vekovo podmienené a dochádza pri ňom ku zhoršeniu zrakovej ostrosti. Človek pri tomto ochorení stráca centrálne videnie, čo môže viesť až k neschopnosti čítať alebo rozpoznať tváre. Nemá vplyv len na zrak človeka, ale aj na jeho psychiku. Ľudia trpiaci VPMD často trpia tiež depresiou. Nástup ochorenia nie je náhly. Človek spočiatku pociťuje zhoršené videnie iba v tme alebo v šere. Zaujímavosťou však je, že v priebehu ďalších rokov sa prejaví zhoršené videnie aj u druhého oka. Najúčinnejšou prevenciou tejto choroby je dbať na svoje zdravie a chrániť svoje oči kvalitnými slnečnými okuliarmi. Pokiaľ máte už teraz nejaké problémy s očami, pravidelné prehliadky u očného lekára by ste rozhodne nemali vynechávať. Na diagnostiku VPMD sa častokrát využíva práve Amslerova mriežka.

Ako sa robí test Amslerova mriežka?

Amslerova mriežka je mriežka s bodom uprostred. Testovaný vezme test do rúk a odtiahne si ho od tváre do vzdialenosti približne 35 centimetrov. Počas pozeranie na Amslerovu mriežku vám bude očný lekár klásť otázky o tom, či vidíte biely bod priamo v centre mriežky, či sú vodorovné a zvislé línie rovné alebo či sú línie od sebe rovnako vzdialené. Skvelé je, že pacient sa vie pomocou Amslerovej mriežky vyšetriť aj sám v pohodlí svojho domova. Diagnostická hodnota tohto testu je nenahraditeľná, preto je tak často využívaný. Nepodceňujte svoj zrak a otestujte sa pomocou Amslerovej mriežky. Viac informácií získate na webovej stránke https://www.ivio.clinic/ocnymagazin/.