Welcome to Wiki Site

Basement of Knowledge

Strechy- typy a druhy

Strecha predstavuje stavebnú konštrukciu, ktorá je najvrchnejšou časťou stavby a chráni ju. Vďaka strešnému systému je tiež prebytočná voda odvádzaná mimo strechy a zabraňuje jej hromadeniu.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt roofHlavné funkcie strechy spočívajú v:

  1. ochrana stavby: strecha zabraňuje nežiadúcim poveternostným vplyvom (sneh, dážď, voda, vietor, slnečné žiarenie, akustické zvuky) preniknúť dovnútra stavby. Každá strecha by tiež mala odvádzať prebytočnú vodu z hornej časti stavby a zabraňovať tak jej hromadeniu, čo sa neskôr premietne do poškodenia strešného systému alebo výskytu plesní.
  2. izolačná funkcia: spočíva vo vodotesnení a tepelnej izolácii.
  3. estetická funkcia: dotvára celkový vzhľad objektu.

Existujú viaceré tvary strechy a materiálov, z ktorých býva strešná krytina zhotovená. Medzi základné tvary strechy patria:

–          pultová strecha: má len jednu strešnú rovinu. Používa sa prevažne na stavby na konci pozemku, na prístrešky a podobne. Predstavuje ekonomickú alternatívu, preto sa začína čoraz viac používať aj na stavbách, prevažne na solárnych domoch.

–          sedlová strecha: predstavuje najpoužívanejší typ strechy. Má dve strešné roviny a používa sa väčšinou pri radovej výstavbe domov a bytov.

–          valbová strecha: používa sa na zastrešenie objektov v tvare L a objektov v obdĺžnikovom tvare.

–          stanová strecha: má väčšinou štyri strešné roviny, ktoré sa na vrchole spájajú do jedného bodu.

–       manzardová strecha: stáva sa čoraz obľúbenejšou, pretože umožňuje optimálne využitie nielen podkrovného priestoru, ale aj celkového obytného priestoru v stavbe.

Na základe použitého materiálu pri zhotovovaní strešného systému možno strechy rozdeliť na:

–         keramická strešná krytina – základným materiálom je keramická škridla, ktorá má niekoľkoročnú tradíciu. Základnou surovinou pri výrobe takéhoto typu škridle je hlina. Na stavebnom trhu nájdeme keramickú škridlu vo viacerých farebných vyhotoveniach, pričom sa vyznačujú stálosťou farby a odolnosťou.

–          betónová strešná krytina – základným materiálom je betónová škridla, ktorá sa vyrába z cementu, piesku vody a rozličných prímesí. Vyrába sa vo viacerých farebných prevedeniach, ale sú dostupné aj jej rozličné tvary. Veľmi používanou je aj tzv. bobrovka.

–          bridlicová strešná krytina – základným materiálom je bridlicová škridla, ktorá sa zhotovuje z kameňa, vďaka čomu sa nazýva aj kamenná krytina. Bola veľmi obľúbeným materiálom pri zhotovovaní strešného systému hlavne v minulosti, dnes je jej používanie na ústupe. Vďaka kameňu, ktorý môže byť prírodný alebo umelý, dotvára bridlicová strešná krytina celkový zaujímavý estetický vzhľad celej stavbe.

V súčasnosti sú na strechy v západnom systéme kladené vysoké nároky a požiadavky, ktoré musia byť pred zhotovením strechy splnené. Jedná sa najmä o technické, funkčné a estetické parametre. Avšak stavebný trh už ponúka rozličné riešenia pri montáži alebo rekonštrukcii strechy.

 

Servis kotlov

Kotol predstavuje zariadenie, ktoré je určené na vykurovanie a ohrev teplej úžitkovej vody. Súčasné moderné kotly predstavujú oproti ich predchodcom zložitejšie zariadenia, ktoré dokážu správne fungovať už aj automatizovane. Tento proces je však závislý od druhu paliva, vďaka ktorému sú vykurovanie a teplá úžitková voda získavané. Podľa druhu paliva, pomocou ktorého je činnosť kotla zabezpečená ich možno rozdeliť nasledovne:

–          kotly plynové,

–          kotly na drevo,

–          kotly na tuhé palivo,

–          kotly na palety,

–          kotly elektrické,

–          kotly na biomasu,

–          splyňovacie a kondenzačné kotly.

Uvedené možnosti však nepredstavujú všetko, pomocou čoho sa môžu domácnosti vykurovať. Oblasť s vykurovacou technikou neustále napreduje, čo sa podpísalo aj v príchode nových možností na trh.

Ak sa takéto zariadenia v domácnosti alebo v hospodárskom priestore nachádzajú, je potrebné zabezpečiť pravidelný servis kotlov. Kotly predstavujú zariadenia, ktoré musia mať vykonanú pravidelnú prehliadku minimálne jeden krát za rok. Pri takejto prehliadke servisný technik zisťuje, či zariadenie pracuje tak, ako má. Servis kotla však nemôže vykonávať len tak hocikto. Je potrebné, aby túto činnosť vykonávali autorizované osoby, ktoré sú na túto činnosť dostatočne vyškolené.

Servis kotlov väčšinou pozostáva z nasledovných činností:

–          kontrola prívodu plynu do zariadenia,

–          kontrola odvádzania spalín zo zariadenia,

–          kontrola do akej miery je zariadenie plynotesné,

–          kontrola hydraulickej časti kotla,

–          kontrola elektrickej časti kotla,

–          kontrola súčiastok kotla (kontrola horáka, výmenníka, ventilov a filtrov),

–          kontrola spaľovania,

–          kontrola emisných hodnôt,

–          celková kontrola stavu zariadenia.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt servis kotlovKotle predstavujú zariadenia, v ktorých dochádza spaľovaciemu procesu, počas ktorého sú na zariadenie vyvíjané vysoké povrchové teploty. Aj keď súčasné moderné vykurovacie zariadenia už dokážu zaznamenať priemerný časť prevádzky, na vyhodnotenie efektívnosti práce zariadenia je potrebné privolať servisného technika, ktorý dokáže zhodnotiť vyťaženosť zariadenia.

Servis kotlov sa odporúča vykonávať z viacerých dôvodov. Pri servisnej kontrole technik zisťuje, či zariadenie pracuje efektívne v súlade s bezpečnostnými predpismi. Majiteľ zariadenia si často krát neuvedomuje, že v prípade nesprávnej činnosti zariadenia dochádza k úniku plynu, spalín a tepla, čo sa môže negatívne odraziť vo viacerých oblastiach. Ak dochádza k úniku plynu, sú v ohrození života obyvatelia priestoru, ktorý kotol vykuruje. V prípade úniku spalín dochádza k znečisťovaniu životného prostredia. Ak sa jedná o únik tepla, majiteľovi zariadenia sa tvoria dodatočné (a úplne zbytočné) náklady na vykurovanie domácnosti. Ďalším dôvodom, prečo každoročne pristupovať ku pravidelnej revízii kotla je vystavenie servisného technika o absolvovaní každoročnej prehliadky. Ak kvôli nesprávnej činnosti kotla vznikne negatívna udalosť, vďaka dokladu o absolvovaní prehliadky si môže byť majiteľ istý, že mu poisťovňa preplatí náhradu škody.

 
Sidebar